ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.กิตติ ตันตระวิวัฒน์
ตำแหน่ง : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คลีนิก : ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
หมายเหตุ : ออกตรวจ วันพุธ สัปดาห์ที่ 1,3 เวลา 07.30-19.30 น. วันเสาร์ เวลา สัปดาห์ที่ 1,2,3 เวลา 07.30-19.30 น.
   
วันเวลาออกตรวจ  
พุธ
07.30 - 19.30
พฤหัสบดี
07.30 - 19.30
ศุกร์
07.30 - 19.30
เสาร์
07.30 - 19.30

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เลขที่ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ 36890

แพทย์ประจำ

วุฒิบัตร

 -สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน