บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ร้านค้าสาระพัน


ร้านค้าสาระพัน 

  • ร้านสะดวกซื้อ
  • ของใช้
  • ของเล่นเด็ก
  • ของเยี่ยมไข้

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (ชั้น 1 ด้านประตู 2) ติดต่อสอบถาม โทร. 055 - 909 - 000 ต่อ 4173