บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริการ รถ - ส่ง ผู้รับบริการ


ให้บริการ รับ - ส่ง ผู้รับบริการ ฟรี

  • เส้นทางให้บริการ

เส้นทางไป >>

รพ.พิษณุเวช > สถานีรถไฟ > หลังวัดใหญ่ > สถานีขนส่ง (บ.ข.ส)

เส้นทางกลับ <<

ถนนทิพย์เสนา ซอย รพ.ตา > สี่แยกบ้านแขก > สถานีรถไฟ > รพ.พิษณุเวช


เวลาให้บริการรถ รับ -ส่ง (เวลาออกจาก รพ.พิษณุเวช)

  • รอบที่ 1 :     เวลา 11.30 น .
  • รอบที่ 2 :     เวลา 12.30 น.
  • รอบที่ 3 :     เวลา 15.30 น.

* หากท่านต้องการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย