บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหาร


ห้องอาหาร เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 น. พร้อมบริการส่งอาหารถึงห้องพัก

สามารถโทรสั่งอาหารหมายเลข 4019

รายการอาหารตามสั่งมีให้บริการหลากหลาย

  • อาหารประเภทแกงจืด
  • อาหารประเภทแกงเผ็ด
  • อาหารประเภททอด
  • อาหารประเภทนึ่ง
  • อาหารประเภทยำ
  • อาหารประเภทผัด
  • อาหารประเภทสลัด

[ อาหารปลอดภัยไร้ผงชูรส ]