บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

การให้บริการอินเตอร์ Wi - Fi


บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi - Fi)

  • บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi - Fi) อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ username และ password ในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย