ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2525 โดย นายแพทย์สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และ แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง เริ่มจากเตียงที่ให้บริการจำนวน 50 เตียง 

 

พ.ศ. 2538 : ศักยภาพของโรงพยาบาลมากขึ้น จึงเพิ่มจำนวนเตียงที่ให้บริการ จำนวน 150 เตียง

พ.ศ. 2555 : รับรองมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) 

พ.ศ. 2558 : ครบรอบ 33 ปี 

 

ปัจจุบันได้รับการรับรอง :

 • มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International)
 • มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice)
 • OHSAS 18001:2007
 • Laboratory Accreditation (LA)
 • ISO 15189

 

บริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และสิ่งอำนวยความสะดวก :

 • จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 150 เตียง 

       - ห้องพิเศษ : ห้องเดอลุกซ์, ห้องวีไอพี, ห้องวีไอพี(สำหรับเด็ก), ห้องแกรนด์วีไอพี และห้องสูท

       - ICU / PICU / CCU

       - เนอสเซอรี่

       - ห้องคลอด

       - ห้องผ่าตัด

       - ห้องตรวจแพทย์

 • อาคารจอดรถ 5 ชั้น พื้นที่จอดกว่า 200 คัน
 • บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการห้องอาหาร สำหรับผู้ป่วยและญาติ
 • บริการร้านสะดวกซื้อ (ร้านค้าสาระพัน)
 • บริการเครื่องดื่มร้อน - เย็น (ร้าน Call it Waffle)

 

การบริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม
 • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
 • อายุรกรรมโรคเลือด (โลหิตวิทยา)
 • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
 • อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • อายุรกรรมโรคไต
 • อายุรกรรมระบบประสาท
 • อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติซึ่ม
 • อายุรกรรมโรคมะเร็ง
 • อายุรกรรมโรคผิวหนัง

คลินิกกุมารเวช

 • กุมารเวช
 • กุมารเวชทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารเวชโรคระบบทางเดินหายใจ
 • กุมารเวชโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 • กุมารเวชโรคติดเชื้อ
 • กุมารเวชโรคหัวใจ
 • กุมารเวชโรคระบบประสาท
 • กุมารศัลยกรรม ศัลยกรรมเด็ก
 • กุมารเวชโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • กุมารเวรโรคภูมิแพ้

คลินิกสูติ-นรีเวช           

 • สูติ-นรีเวช
 • มะเร็ง-นรีเวช

คลินิกศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูก
 • ศัลยกรรมระบบประสาท
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด
 • ศัลยกรรมตกแต่ง

ศูนย์สุขภาพรักษ์ชีวิต

คลินิกจิตเวช

คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

คลินิกตา ( จักษุ )

คลินิก หู คอ จมูก

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

 

การบริการต่างๆ

การตรวจทางรังสีวิทยา

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 128 Slices
 • เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ
 • เครื่องตรวจมะเร็งเจ้านม
 • เครื่องวัดมวลกระดูก
 • เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบติจิตอล
 • ตรวจเอกซเรย์ฟันดิจิตอล

การตรวจทางหัวใจ

 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24-48 ชม.
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

      - ตรวจผ่านผนังทรวงอกด้านหน้า

      - ตรวจผ่านกล้องส่องหลอดอาหาร

 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลอดเลือดแดง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)

 • โลหิตวิทยาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกจุลชีววิทยา
 • คลินิกภูมิคุ้มกันวิทยา
 • คลินิกธนาคารเลือด

ศัลยกรรม

 • การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักแบบไม่เจ็บ
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง
 • การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • การส่องกล้องทางเดินอาหารโดยการกลืนแคปซูล
 • เจาะผ่านผิวหนังส่องกล้องกรอนิ่วในไต
 • การสลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม
 • ผ่าตัดส่องกล้องในข้อ
 • ห้องผ่าตัด
 • ห้องคลอด

บริการอื่นๆ 

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • การตรวจประสาทกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • ศูนย์ไตเทียมฝังรากฟันเทียม
 • ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
 • ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • บริการรถพยาบาล

 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

โรงพยาบาลพิษณุเวช และ วนธารา เฮลท์  รีสอร์ท  แอนด์ สปา เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการมาเยือนพิษณุโลกของคุณจะมีแต่ความราบรื่น เพลิดเพลินและสนุกสนาน นอกจากนี้โรงพยาบาลพิษณุเวชยังเป็นศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเราจึงเป็นที่รู้จักในด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ในประเทศไทย