ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมกิจกรรม 9 เดือนมหัศจรรย์ สัมผัสแห่งรักของแม่

ศูนย์แม่และเด็ก รพ.พิษณุเวช ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ ร่วมกิจกรรมสร้างความรักสร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ ด้วยกิจกรรม " 9 เดือน มหัศจรรย์สัมผัสแห่งรักของแม่ " ซึ่งจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 รพ.พิษณุเวช ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หัวข้อ เริ่มต้นที่ดีเพื่อลูกน้อย และ โยคะ คุณแม่ตั้งครรภ์
- การเปลี่ยนแปลงร่างกาย และจิตใจระหว่างตั้งครรภ์พร้อมวิธีรับมือ
- สัญญาณอันตรายที่ต้องรีบพบแพทย์
- โยคะคุณแม่ตั้งครรภ์
 
หัวข้อ เรียนรู้การคลอด & ดูแลตนเองและลูกน้อยหลังคลอด
- เรียนรู้การคลอด
- การคลอดแต่ละวิธีดีอย่างไร
- การดูแลตนเองหลังคลอด
- ฝึกหายใจเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด
- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- วิธีการอุ้มและอาบน้ำลูกน้อย
 
ลงทะเบียน