ข่าวสารและกิจกรรม
ต้อนรับนักศึกษานานาชาติ เข้าดูงานภายในโรงพยาบาล

รพ.พิษณุเวช ร่วมกับ บริษัท Gap Medics ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติที่กำลังจะเข้าเรียนแพทย์ ในสาขาอายุรกรรม สูติ-นรีเวช ทันตแพทย์และการพยาบาล เข้าศึกษาดูงานใน รพ.พิษณุเวช

Ms. Poly Cartwright อายุ 18 ปี นักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ชั้นปี 1 มหาวิทยาลัย Liverpool ประเทศอังกฤษ เข้าศึกษาดูงานใน รพ.พิษณุเวช เป็นท่านแรก ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พ.ค.60 ที่แผนกฝ่ายการพยาบาล และในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้ รพ.พิษณุเวชพร้อมต้อนรับนักศึกษาแพทย์ที่จะมาศึกษาดูงานกับ รพ.พิษณุเวช ในหลากหลายสาขา
 
โดยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้พนักงานพูดภาษาอังกฤษอีกด้วย