ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมเสวนา ลูกแค่ซน หรือสมาธิสั้น

ศูนย์แม่และเด็ก รพ.พิษณุเวช ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนา “ลูกแค่ซน หรือ สมาธิสั้น” 
โดย นพ.ชลภัฏ จาตุรงคกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
ในวันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 61 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ชั้น 9 รพ.พิษณุเวช
 
กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามโทร 1208
 
สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
https://goo.gl/forms/ih0xtyIia6Gand8z1