ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรม รักตับ กับ รพ.พิษณุเวช

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ  รพ.พิษณุเวช ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนา “ไวรัสตับอักเสบ...รักษาได้” 
โดย นพ.ภูวพัศ ผดุงวณิชย์กุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
และ ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ฟรี!!!
ในวันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชั้น 9 รพ.พิษณุเวช

 
สอบถามเพิ่มเติม PSV Call Center โทร 1208
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
http://goo.gl/forms/YSwXqhZBVyHl8Nra2