รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และข้อสะโพกเทียม

"หายทุกข์ทรมานจากอาการปวดเข่า/สะโพก กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งนึง" คือคำพูดของผู้ใช้บริการท่านนึงที่รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมต้อง 2 ข้าง พร้อมกัน ซึ่งการผ่าตัดข้อเทียมมีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรง จนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ

 

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม คืออะไร

คือการผ่าตัดเพื่อนำผิวข้อเข่าเดิมหรือข้อสะโพกเดิมที่เสื่อมสภาพ กระดูกตายหรือแตกหักออก และทดแทนด้วยข้อเข่าเทียม หรือข้อสะโพกเทียม

ควรพิจารณาผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียมเมื่อใด

 • มีอาการปวดขั้นรุนแรงจนมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาและกายภาพบำบัดอย่างเต็มที่และนานเพียงพอแล้ว แต่อาการไม่ดีขึ้น ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน
 • ข้อเข่าโก่งงอผิดรูปเดินไม่สะดวก ข้อเข่ายึด งอและเหยียดเข่าได้ไม่เต็มที่
 • ข้อสะโพกยึดติด เคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ กระดูกสะโพกหักแล้วไม่สามารถรักษาด้วยวิธีดามกระดูกได้

ประโยชน์ของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม

ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บปวด มีข้อเข่า/ข้อสะโพกที่ตรงและมั่นคง สามารถเดินและใช้งานได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติโดยไม่ต้องใช้ยาอีก ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อการผ่าตัด

 

การพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัด

ประมาณ 5 - 6 วัน เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและทำกายภาพบำบัด โดยจะให้เริ่มเคลื่อนไหวข้อและฝึกเดินในวันแรกหลังผ่าตัด เมื่อสามารถเดิน และช่วยเหลือตัวเองได้อย่างมั่นใจก็สามารถกลับบ้านได้

 

อายุมากและมีโรคประจำตัวสามารถผ่าตัดได้หรือไม่

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดผู้ป่วยจะได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด เพื่อประเมินว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่

 

หลังผ่าตัดสามารถกลับไปทำงานได้เมื่อไหร่

ขึ้นอยู่กับงานที่ทำ โดยเฉลี่ยสามารถเริ่มทำงาน ขับรถ เดินทาง และเริ่มออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ไม่มีการกระแทกของข้อเข่า/ข้อสะโพก เช่น การเดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เล่นกอล์ฟ ปนะมาณ 6 - 8 สัปดาห์หลังผ่าตัด

 

ข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียมมีอายุการใช้งานนานแค่ไหน

อายุการใช้งานแตกต่างกันในแต่ละคนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพร่างกายของผู้ป่วย นำหนักตัว ระดับของงาน หรือกิจกรรมที่ทำ โดยทั่วไปข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมมีอายุการใช้งานประมาณ 15 - 20 ปี ถ้าได้รับการผ่าตัดและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและไม่มีภาวะแทรกซ้อน

 

 

สิทธิประโยชน์ในโปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม 

 • ค่าห้องพักผู้ป่วยห้องV.I.P ชั้น 4 จำนวน 5 คืน รวมค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าแพทย์ผู้รักษา

​         - ค่าศัลยแพทย์ และตรวจเยี่ยมขณะรักษาอยู่ที่ รพ. 6 วัน 5 คืน

         - ค่าวิสัญญีแพทย์

         - ค่าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่ใช้ในการทำผ่าตัด
 • ค่าห้องผ่าตัด (ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้นและค่าบริการการพยาบาล)
 • ค่า x-ray ปอด ,x-ray เข่า และ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สำหรับผ่าตัด
 • ค่ายาและยาวิสัญญีที่จำเป็นต่อการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ในขณะพักรักษาใน รพ.เท่านั้น
 • ค่ากายภาพบำบัดหลังการผ่าตัดระหว่างพักรักษาใน รพ.
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ,การเตรียมเลือด
 • ค่าชุดข้อเทียม (Implant) ชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้
 • ค่าอุปกรณ์ช่วยเดิน, ค่าผ้าอ้อม, ค่า Cold Hot Pack ขณะพักรักษาตัว
 • ค่ายากลับบ้าน

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ราคานี้ไม่รวมชุดค่าชุดข้อเทียม (Implant) ที่นอกเหนือจากชุดที่กำหนด
 • ค่าเลือด
 • ค่าตรวจรักษา ค่าแพทย์ ในกรณีผู้Œป่วยนอกในการตรวจวินิจฉัยต่างๆ เพื่อประเมินพยาธิสภาพผู้ป่วย เพื่อการผ่าตัด ที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษาใน รพ.
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลเกินกว่า 5 คืน รวมถึงส่วนต่างค่าห้องพัก (สำหรับผู้ที่เลือกพักในห้องที่มีราคาสูงกว่าห้อง VIP ชั้น 4)
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ การรักษา และการพยาบาลโรคประจำตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัดข้อเข่า เช่น รังสีวินิจฉัยในรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด การตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่ายารักษาเฉพาะโรค เช่น เบาหวาน ,ความดัน และอื่นๆ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าเตียงเสริม ค่าพยาบาลพิเศษ และอาหารตามสั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลคิดตามราคาปกติ
 • ค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก เพื่อติดตามผลหลังผ่าตัด
 • ค่ารักษา ค่าบริการและรายการที่ไม่ได้อยู่‹ในโปรแกรมเหมาจ่าย (Package) ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย

 • ผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมาก่อน
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคเลือด (ฺBleeding Disorders) มีภาวะติดเชื้อ HIV หรือโรคแทรกซ้อน

หมายเหตุ 

 • ผู้ป่วยสามารถเลือก Upgrade ห้องพักจาห้อง VIP เป็นห้อง Suite ได้ ในกรณีที่ห้อง Suite ว่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีนอนพักรักษาตัวเกินจากที่กำหนด มอบส่วนลดค่าห้องพัก 30%
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมดดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
 • กรณีต้องการใช้อุปกรณ์ข้อเข่าเทียมแบบเคลื่อนไหวได้ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20,000 บาท

 

แผนกคลินิกศัยกรรม โทร. 055 - 90 - 9000 ต่อ 4123, 4125