รายการแพ็คเกจ
แพ็คเกจวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบมากในหญิงไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ข้อมูลระบาดวิทยาปี 2560 
พบว่าหญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 8,184 คนต่อปี และมีอัตราเสียชีวิตเกิน 50% นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ 
การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 
ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

หลักการที่สำคัญคือควรฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ 26 ปี นอกจากป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในเด็กผู้หญิงแล้ว วัคซีนยังป้องกันโรคหูดหงอน
ไก่และมะเร็งทวารหนักในเด็กผู้ชายได้อีกด้วย
 
รพ.พิษณุเวช มอบวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก จากเชื้อ HPV ในราคาพิเศษ ตลอดปี 2562

 

คลินิกสูติ - นรีเวช โทร. PSV Call Center  1208. หรือ 055 - 909 - 000 ต่อ 4141