โปรโมชั่น
1 - 3 / 3
หน้า 1 / 1

โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และผู้สูงอายุ

 

โปรโมชั่น วัคซีนเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียน

ศูนย์วัคซีนโรงพยาบาลพิษณุเวช เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วยโปรโมชั่นวัคซีนสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
ตั้งแต่1 พ.ค. -  30 มิถุนายน 2561 ราคาแพ็คเกจนี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้ว

โปรโมชั่นบัตรรักษ์ชีวิต


1 - 3 / 3
หน้า 1 / 1