รายการโปรโมชั่น
โปรโมชั่นฉลองครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช