รายการโปรโมชั่น
โปรโมชั่นฉลองครบรอบ 38 ปี รพ.พิษณุเวช