รายการโปรโมชั่น
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคาพิเศษ

ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ ที่พร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก สามารถป้องกันไวรัสเดงกี่ได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ ด้วยโปรโมชั่นราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน นี้ พร้อมผ่อนชำระค่าวัคซีน 0% ยอดชำระ 5,000 บาทขึ้นไป นานสูงสุดเดือน 4 เดือน

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออก ทำให้เสียชีวิตได้ หากละเลยต่อการรักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วย ...วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก สำหรับอายุ 9 - 45 ปี 

  • ลดความรุนแรงของโรค 93.2%
  • ลดการนอนโรงพยาบาล 80.3%
  • ลดอัตราการป่วย 65.6%
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา
  • ลดอัตราการเสียชีวิต

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์วัคซีน รพ.พิษณุเวช โทร. 081-9538998