อัตราค่ารักษา

โรงพยาบาลพิษณุเวช ให้บริการด้วยอัตราค่าบริการสำหรับรายการมาตรฐาน ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งราคา โดยประมาณจะขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละช่วงที่ทำการประเมินค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เนื่องจากการให้การรักษา จะมีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคล จึงทำให้ทางโรงพยาบาลไม่สามารถ ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับทุกรายการค่าใช้จ่ายได้

วิธีการชำระเงินสามารถทำได้โดย :

เงินสด
บัตรเครดิต Master Card , VISA
บัตรเดบิต
ประกันสุขภาพ

ภายในโรงพยาบาลให้บริการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการมาตรฐานได้ในตารางด้านล่างนี้ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลราคารายการ ที่ท่านสนใจในตาราง กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลที่เบอร์ 089 – 860 – 2000

 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต
แพ็คเกจ                              รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
Smart ผู้ชาย/หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี 2,805 1,900
Classic M  ผู้ชาย        อายุ 35-45 ปี 5,000 3,900
Classic F  ผู้หญิง       อายุ 35-45 ปี 6,600 5,100
Classic Plus M  ผู้ชาย        อายุ 35-45 ปี 9,005 6,700
Classic Plus F  ผู้หญิง       อายุ 35-45 ปี 11,305 8,300
Gold M  ผู้ชาย        อายุ 45 ปี ขึ้นไป 13,285 10,000
Gold F ผู้หญิง       อายุ 45 ปี ขึ้นไป 19,185 14,500
Gold Plus M ผู้ชาย        อายุ 55 ปี ขึ้นไป 19,775 15,500
Gold Plus F ผู้หญิง       อายุ 55 ปี ขึ้นไป 25,675 19,800
Premier Gold M ผู้ชาย        อายุ 60 ปี ขึ้นไป 33,535 28,200
Premier Gold F ผู้หญิง       อายุ 60 ปี ขึ้นไป 39,435 32,200
แพ็คเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจ ที่ 1 สำหรับผู้ชาย  อายุต่ำกว่า 50 ปี 8,425 6,500
แพ็คเกจ ที่ 2 สำหรับผู้หญิง อายุต่ำกว่า 40 ปี 6,452 4,900
แพ็คเกจ ที่ 3 สำหรับผู้ชาย  อายุ 50 ปี ขึ้นไป 12,295 9,500
แพ็คเกจ ที่ 4 สำหรับผู้หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป 12,605 9,900
แพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรี
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
ตรวจมะเร็งเต้านม + ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Mammogram) + (E-Prep Plus) 5,150 3,900
*กรณีตรวจ Mammogram แล้วพบผลผิดปกติต้องพบแพทย์จะมีค่าแพทย์และค่าบริการเพิ่มเติม*
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจติดตามผล (ทุก 3 เดือน) 1,158 850
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจประจำปี 5,038 4,190
*ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล*
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับผู้ชาย 2,695 2,050
  สำหรับผู้หญิง 3,145 2,450
ตรวจแพ็คคู่ สำหรับผู้ชายและผู้หญิง 5,440 4,200
แพ็คเกจคัดกรองมะเร็งตับ
แพ็คเกจ   ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจคัดครองมะเร็งตับ   6,415 4,700
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ
แพ็คเกจ   ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 1   6,735 5,200
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 2   9,935 7,900
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 3   6,550 5,400
*ราคาแพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 3 ยังไม่รวมคาแพทย์*
แพ็คเกจตรวจโรคหลอดเลือดสมอง
แพ็คเกจ   ราคาปกติ ราคาพิเศษ
แพ็คเกจ A   4,313 2,990
แพ็คเกจ B   12,333 10,990
แพ็คเกจ C   21,433 17,590
*ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตรวจ หรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
*ราคานี้ไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฉีดสารทึบแม่เหล็ก*
แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ หมายเหตุ
คลอดธรรมชาติ ระยะเวลาพักฟื้น 3 วัน 2 คืน 29,900  
คลอดแบบผ่าตัด ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 44,500  
คลอดแบบผ่าตัด พร้อมทำหมัน ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 47,500  
คลอดแบบผ่าตัด โดยวิธีดมยาสลบ ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 49,500  
คลอดแบบผ่าตัด พร้อมตัดไส้ติ่ง* ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 51,500  
คลอดแบบผ่าตัด พร้อมทำหมัน และตัดไส้ติ่ง* ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน 53,500  
*การผ่าตัดไส้ติ่งโดยศัลยแพทย์*          
แพ็คเกจวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV
แพ็คเกจ รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix
ชนิดสายพันธ์ 16 และ18 รวมถึง 31,33,45 ป้องกันข้ามสายพันธ์ุ
เหมาจ่าย 3 เข็ม (รับฟรีกล่องอเนกประสงค์) 8,160 6,900
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil
ชนิด 4 สายพันธ์ 6,11,16,18
เหมาจ่าย 3 เข็ม (รับฟรีกระเป๋าอเนกประสงค์) 8,910 7,800
*ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ*    
แพ็คเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก
แพ็คเกจ รายละเอียด รายละเอียด ราคาแพ็คเกจ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Fluquadri ชนิด 4 สายพันธุ์  ขนาด 0.25 ml. (อายุ 6 เดือน-3 ปี)   1,000 1,000
ขนาด 0.5 ml.   (อายุ 3 ปี ขึ้นไป)    1,060 1,060
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Fluarix Tetra ชนิด 4 สายพันธุ์ ขนาด 0.5 ml. (อายุ 3 ปี ขึ้นไป) 1,010 1,010
วัคซีนโรคท้องล่วงในเด็ก โรตา  

Rotarix (อายุ 2,4 เดือน) เหมาจ่าย 2 ครั้ง

3,290 2,850

Rotateq (อายุ 2,4,6 เดือน) เหมาจ่าย 3 ครั้ง

4,310 3,650
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม (ตั้งแต่อายุ 2,4,6 และ 12 เดือน) Prevnar 13   เหมาจ่าย 2 เข็ม 7,140 6,180
Prevnar 13   เหมาจ่าย 3 เข็ม 10,685 9,245
Prevnar 13   เหมาจ่าย 4 เข็ม 14,530 12,250
Synflorix       เหมาจ่าย 2 เข็ม 5,340 4,650
Synflorix       เหมาจ่าย 3 เข็ม 7,985 6,950
Synflorix       เหมาจ่าย 4 เข็ม 10,930 9,250
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ชนิด 4 สายพันธ์ุ เหมาจ่าย 3 เข็ม 13,307 9,900
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix
ชนิดสายพันธ์ 16 และ18 รวมถึง 31,33,45 ป้องกันข้ามสายพันธ์ุ
เหมาจ่าย 3 เข็ม (รับฟรีกล่องอเนกประสงค์) 8,660 7,400
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil
ชนิด 4 สายพันธ์ 6,11,16,18
เหมาจ่าย 3 เข็ม (รับฟรีกระเป๋าอเนกประสงค์) 9,410 8,300
*สำหรับเด็กอายุ 9 -15 ปี ต้องพบแพทย์ก่อนรับวัคซีนทุกครั้ง*
แพ็คเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ
แพ็คเกจ รายละเอียด รายละเอียด ราคาแพ็คเกจ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Fluquadri  ขนาด 0.5 ml. 1,060 1,060
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม  Prevner 13 3,650 3,650
วัคซีนป้องกันงูสวัด Zostavax 6,320 6,320
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี Euvex-B เหมาจ่าย 3 เข็ม 2,340 1,920
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก Cervarix เหมาจ่าย 3 เข็ม 8,160 6,900
Gardasil เหมาจ่าย 3 เข็ม 8,910 7,800
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก Dengvaxia อายุ 9 - 45 ปี เหมาจ่าย 3 เข็ม 13,307 9,900
*อัตราข้างต้นรวมค่าวัคซีน ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้ว* 

 

 

 

 

กรุณาเลือกรายการที่ท่านสนใจ ทางโรงพยาบาลจะประเมินราคากลับไปให้
ท่านตาม e-mail ที่ท่านแจ้ง


ความต้องการ:*

ช่องที่มี * คือต้องกรอก

ชื่อ :*
นามสกุล :*
โทรศัพท์หลัก :*
โทรศัพท์ลอง :
Email address :*
 

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า