การจัดการอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำ และสารละลายทางหลอดเลือดดำ Safety IV Therapy ฝ่ายปฏิบัติการคลินิก

วันที่ 2 กันยายน 2563
ฝ่ายปฏิบัติการคลินิก โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้มีการจัดการอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำ และสารละลายทางหลอดเลือดดำ Safety IV Therapy เพื่อพัฒนา ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยและลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

โดย ผศ.ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญจากชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย

 

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล
LINE : http://line.me/ti/p/%40cxv4131y
💻Website : https://www.pitsanuvej.com/
📞Call Center : 1208