เป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบตลอดเวลา ในช่วงระยะเวลา 24 – 48 ชั่วโมง โดยสามารถติดกลับบ้าน และทำงานได้ตามปกติ เป็นการตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้ที่มีอาการใจสั่น หน้ามืด วูบ  เป็นลม หมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ

 

อาการที่ต้องติดเครื่อง

  • หน้ามืด
  • เวียนศีรษะ
  • ใจสั่น/ใจเต้นแรงผิดปกติ
  • มีอาการคล้ายจะเป็นลม

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการติดเครื่อง

  • ควรอาบน้ำมาก่อนทำการติดเครื่อง
  • ควรสวมเสื้อที่มีกระดุมผ่าหน้าเพื่อความสะดวกในการติดเครื่อง

 

ขั้นตอนการติดเครื่อง

1.เจ้าหน้าที่จะทำการติดแผ่นอิเล็กโทรด(Electrode pads) ที่บริเวณหน้าอกของท่าน หากท่านใดที่มีขนบริเวณหน้าอกค่อนข้างมากอาจจะต้องขออนุญาตทำการโกนขนบริเวณหน้าอกออกบางส่วน เพื่อทำให้ติดแผ่น Electrode ให้แนบกับผิวหนังหน้าอกได้ดียิ่งขึ้นและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชัดเจนยิ่งขึ้น

2.หลังจากติดแผ่น Electrode เป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะทำการติดเครื่อง Holter  Monitoring พร้อมกับแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวและการดูแลรักษาเครื่องในระหว่างที่ทำการติดเครื่อง

 

ข้อปฏิบัติตัวขณะติดเครื่อง

  • ท่านสามารถทำงานหรือกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ตามปกติ ยกเว้นห้ามอาบน้ำ ว่ายน้ำ หรือทำให้เครื่องและบริเวณที่ติดสายและขั้วต่อเปียก ห้ามออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของแขนมาก
  • ห้ามทำเครื่องตก (เครื่องจะใส่กระเป๋าและเข็มขัดไว้ให้ท่านอย่างเรียบร้อย)
  • ที่ตัวเครื่องจะมีปุ่มสำหรับใช้กดเมื่อท่านรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
  • ควรสวมเสื้อที่มีกระดุมผ่าหน้าเพื่อความสะดวกในการติดเครื่อง

สอบถามเพิมเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ รพ.พิษณุเวช

โทร 055-90-9000 ต่อ 4129

แพ็กเกจอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่นๆ