ไฟไหม้ ควันพิษ อันตรายจากการเผาไหม้ของสารเคมี

โรคอันตรายจากควันพิษ ที่มาจากการเผาไหม้ของสารเคมี

ควันพิษ อาจส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ มีความเสี่ยงป่วยจาก 4 กลุ่มโรค ดังนี้

 1. กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว
 2. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล แสบจมูกและลำคอ
 3. กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ เช่น อาการคันตามร่างกาย มีผื่นแดงตามร่างกาย
 4. กลุ่มโรคตาอักเสบ เช่น อาการแสบหรือคันตา ตาแดง น้ำตาไหล และมองภาพไม่ค่อยชัด 

กลุ่มเสี่ยงอันตรายจากควันพิษที่เกิดจากสารเคมี

 • กลุ่มเด็กเล็ก 
 • ผู้สูงอายุ 
 • หญิงตั้งครรภ์ 
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น 

     กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หากได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป

วิธีดูแลตัวเองเมื่ออยู่ในแหล่งใกล้ควันพิษจากสารเคมี

     ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีมลพิษในอากาศสูง โดยมีค่าสารพิษเกินกว่าปกติหลายเท่า ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก หากยังอยู่ในบริเวณที่มีการระบุค่ามลพิษทางอากาศสูง ควรปฏิบัติดังนี้

 1. ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ถ้าอากาศร้อนให้ใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเพื่อบรรเทา พร้อมด้วยเครื่องฟอกอากาศ (ถ้ามี) อย่าเปิดประตูหรือหน้าต่าง
 2. งดกิจกรรมภายนอกอาคาร นอกสถานที่ หรือหากจำเป็นควรใส่หน้ากากชนิดมีไส้กรองหรืออย่างน้อยใช้หน้ากาก N 95 ใส่หน้ากากว่ายน้ำ เฟซชิลด์ หรือแว่นตา เพื่อป้องกันอาการระคายเคืองตา สวมหมวก ถุงมือ ปลอกแขน หรือชุดที่สามารถปกป้องผิวหนังได้ พร้อมลดเวลาการทำกิจกรรมนอกสถานที่ให้มากที่สุด
 3. ถ้ามีโรคประจำตัว หรือคนในครอบครัวมีโรคประจำตัวให้แจ้งให้แพทย์ทราบ โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคปอด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
 4. ถ้ามีอาการแสบตา แสบคอ แสบจมูกมาก หรือ ไอ หอบ เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์
 5. ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด
 6. ศึกษาเส้นทางและพาหนะที่ใกล้ที่สุดที่จะไปหาความช่วยเหลือได้
 7. มีเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
 8. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
 9. หลังเกิดเหตุการณ์ให้มารับการตรวจสุขภาพ และติดตามการตรวจสุขภาพเป็นระยะตามที่แพทย์สั่ง

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อสัมผัสควันพิษ

สำหรับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสกับควันพิษ ดังนี้

 1. หากโดนผิวหนัง ให้ล้างบริเวณที่ถูกสารเคมี โดยใช้น้ำสะอาดล้างให้มากที่สุดเพื่อให้เจือจาง ถ้าสารเคมีถูกเสื้อผ้าให้ถอดเสื้อผ้าออกก่อน
 2. หากเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที โดยเปิดเปลือกตาขึ้นให้ไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
 3. หากการสูดดมควันพิษเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์หรือมีอากาศถ่ายเท และทำการประเมินการหายใจ หรือการเต้นของหัวใจ 
 4. ถ้าชีพจรอ่อน ให้ทำการปั๊มหัวใจช่วยชีวิต หรือ CPR และโทร.แจ้งบอร์สายด่วนศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669  

     ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากควันพิษ สวมใส่หน้ากากที่มีไส้กรองทำด้วยชาร์โคลเป็นวัสดุดูดซับ (CHACOAL MASK) และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหากมีการประกาศอพยพเพิ่มเติม

 

CR.กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลพิษณุเวช
โทร 1208 หรือ 055-90-9000

แพ็กเกจอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่นๆ