การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท แขนขาอ่อนแรง

คำแนะนำ :

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

Neuro Rehabilitation

 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท แขน ขา อ่อนแรง
 • โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • แขนขาอ่อนแรง ปัญหาการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนขา
 • กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง
 • พาร์กินสัน
 • การบาดเจ็บไขสันหลังและเส้นประสาท
 • ผู้ที่มีปัญหาการเดินและการทรงตัว
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน การสำลัก
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาการพูด อ่าน เขียน และการสื่อความหมาย
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาความรู้และความเข้าใจ
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูต่อเนื่อง
 • ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงจากโรคทางระบบประสาท
 • ฟื้นฟูปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต  แขนขาอ่อนแรง
 • ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Day Rehab) พาร์กินสัน
 • ฝึกการทรงตัวและการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำตัวด้วยเครื่อง Balance Trainer
 • ฝึกยืนและเดินด้วยเครื่องพยุง Lift Gait
 • ฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือด้วยเครื่อง Biometric
 • ฝึกฝนทักษะในการกลับไปทำงานแต่ละประเภท
 • ฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ
 • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน
 • บริการการฝังเข็มแผนปัจจุบันและแผนจีน

ติดต่อ

อาคาร : 5

ชั้น  :  4

โทร :  055-90-9000 ต่อ 5411 และ 5412 มือถือ 081-971-5554

แพทย์ประจำศูนย์ :