การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

คำแนะนำ :

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

Orthopedic Rehabilitation การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • อาการปวดจากการบาดเจ็บหรืออักเสบของกล้ามเนื้อและเอ็น
 • กระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อพลิก
 • การอักเสบของข้อกระดูกและ/หรือเอ็นกล้ามเนื้อ
 • การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด ที่เกี่ยวกับข้อต่อและกระดูก
 • กระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกส่วนคอหรือเอวเสื่อม
 • ข้อไหล่ติด ข้อต่อต่างๆ ยึดติด
 • กระดูกสันหลังคด
 • เท้าผิดรูปจากสาเหตุต่างๆ
 • เจ็บเท้า เจ็บส้นเท้า รองช้ำ
 • บริการตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • บริการฝึกทักษะการเดินด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
 • การจัดโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน
 • บริการวัดและปรับการใส่อุปกรณ์พยุงต่างๆ
 • บริการฝังเข็มลดปวด (Dry Needling)
 • บริการฝังเข็มแผนจีน (Traditional Chinese Acupuncture)
 • บริการฉีดยาลดปวดเฉพาะที่ ร่วมกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound-Guide Musculoskeletal injection)

ติดต่อ

อาคาร : 5

ชั้น  :  4

โทร :  055-90-9000 ต่อ 5411 และ 5412 มือถือ 081-971-5554

แพทย์ประจำศูนย์ :