การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคลินิกป้องกันการล้ม

คำแนะนำ :

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคลินิกป้องกันการล้ม

Geriatric rehabilitation and Fall Prevention Clinic

  • กลุ่มผู้สูงอายุ ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ
  • มีปัญหาด้านการทรงตัว
  • มีปัญหาล้มบ่อย ประวัติล้มมากกว่า 2 ครั้งใน 1 ปี
  • บริการการฟื้นฟูและการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยระวังไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ
  • กิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหว
  • บริการตรวจประเมินการทรงตัวและความเสื่องต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ
  • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ติดต่อ

อาคาร : 5

ชั้น  :  4

โทร :  055-90-9000 ต่อ 5411 และ 5412 มือถือ 081-971-5554

แพทย์ประจำศูนย์ :