การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

คำแนะนำ :

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

Cardiopulmonary Rehabilitation การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจ
 • ภาวะหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว
 • ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • โรคหอบหืด
 • การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจและปอด
 • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
 • ผู้ที่มีปัญหาการขับเสมหะไม่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น สูบบุหรี่ ทำงานในที่มีควัน หรือฝุ่นผงเป็นเวลานานๆ
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดหรือการถ่างขยายหลอดเลือด
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
 • ฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจและปอด
 • บริการทดสอบสมรรถภาพหัวใจและปอด

ติดต่อ

อาคาร : 5

ชั้น  :  4

โทร :  055-90-9000 ต่อ 5411 และ 5412 มือถือ 081-971-5554

แพทย์ประจำศูนย์ :