กิจกรรม “CSR – B4B Project” โดย บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ขอขอบพระคุณ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “CSR – B4B Project” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม โดยในครั้งนี้ได้ไปจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดหนองหลุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จังหวัดพิจิตร ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ มอบอุปกรณ์กีฬา , มอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย , มอบทุนการศึกษา , สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง , การปลูกต้นไม้ ฯลฯ