ข้อเท้าแพลง เป็นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยที่สุดในการเล่นกีฬาโดยสาเหตุเกิดจากมีการบิด หมุน หรือพลิกของข้อเท้าจนเกินช่วงการเคลื่อนไหวปกติ ทำให้เอ็นยึดข้อต่อถูกยืดออกมากจนเกิดการบาดเจ็บขึ้น หากได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้มีอาการปวดและข้อเท้าแพลงซ้ำๆ ไปอีกหลายปี ประมาณ 20-30% ของผู้ป่วยข้อเท้าแพลง ต้องประสบกับภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง (chronic ankle instability) ซึ่งแบ่งความ

รุนแรงของการบาดเจ็บออกเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 ข้อเท้าแพลงชนิดไม่รุนแรง คือ เอ็นถูกดึงหรือยืดมากเกินไป ทำให้เอ็นบาดเจ็บแต่เส้นใยของเอ็นไม่ฉีกขาด อาจจะพบเพียงบวม และกดเจ็บบริเวณเอ็นที่ได้รับบาดเจ็บสามารถเดินลงน้ำหนักได้

ระดับที่ 2 ข้อเท้าแพลงชนิดรุนแรงปานกลาง คือ มีการฉีกขาดของเอ็นบางส่วนทำให้ข้อเท้ามีความมั่นคงลดลงในกลุ่มนี้จะปวดและบวมค่อนข้างมากและอาจมีเลือดคั่ง จนอาจจะทำให้เดินลงน้ำหนักไม่ค่อยได้

ระดับที่ 3 ข้อเท้าแพลงชนิดรุนแรงที่สุด คือจะมีการฉีกขาดของเอ็นทั้งหมดทำให้ข้อเท้าสูญเสียความมั่นคง ในกลุ่มนี้จะมีอาการปวดบวมมากและมีเลือดคั่ง ไม่สามารถเดินลงน้ำหนักได้

การดูแลเบื้องต้นเมื่อข้อเท้าแพลง ใช้หลักการ POLICE ดังนี้

  1. P (protection) ป้องกันข้อเท้าที่บาดเจ็บไม่ให้มีการอักเสบเพิ่มขึ้น โดยพักข้อเท้าข้างที่บาดเจ็บประมาณ 2-3 วัน หลังจากนั้นจึงเริ่มขยับเคลื่อนไหวในท่าที่ไม่ Laser Therapy Shockwave Therapyทำให้เกิดอาการเจ็บปวด รวมถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น ไม้ค้ำยัน เพื่อลดการลงน้ำหนักข้อเท้าที่บาดเจ็บด้วย
  2. OL (Optimum Loading) ขยับข้อเท้าในทิศทางที่ไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด เพื่อรักษาองศาการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เพื่อรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก หลังและลำตัว รวมถึงการลงน้ำหนักในระดับที่ไม่ทำให้เจ็บปวด เพื่อรักษา การทำงานของระบบประสาทของข้อ (Proprioception and joint sensation)
  3. 1 (Ice) ประคบเย็น อาจใช้น้ำแข็งผสมน้ำใส่ถุงพลาสติกหรือใช้ cold pack วางบริเวณที่บาดเจ็บประมาณ 10-20 นาที หรือจนมีความรู้สึกชา โดยให้ทำเช่นนี้ทุก 2-4 ชั่วโมง เป็นเวลา 2-3 วัน
  4. C (Compression) ใช้ผ้ายืดพันรอบตั้งแต่โคนนิ้วเท้าจนถึงกลางหน้าแข้ง โดยพันแน่นบริเวณส่วนปลายเพื่อลดบวม
  5. E (Elevation) นอนยกข้อเท้าข้างที่เจ็บสูงเหนือหัวใจโดยอาจนำหมอนมาหนุนเพื่อป้องกันอาการบวม

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์  

เวลาออกตรวจ วันจันทร์-วันศุกร์ : เวลา 08.00-17.00 น.

พญ.สิริขวัญ ปัญญาศรีวณิช 

เวลาออกตรวจ  วันจันทร์-วันศุกร์  : เวลา 08.00-17.00 น.

แพทย์เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส 

เวลาออกตรวจ วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ : เวลา 17.00-20.00 น. , วันอาทิตย์ : เวลา 09.00-16.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 5411,5412

แพ็กเกจอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่นๆ