คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลพิษณุเวช

วันที่ 12 มิ.ย. 63 คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจักษุรัตนิน เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลพิษณุเวช เพื่อ ศึกษาดูงานโปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital information system)
โดยมี นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำทีมคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุเวช ต้อนรับ และ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงพยาบาล