คลินิกจักษุ

คำแนะนำ :

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางตา รวมถึงการผ่าตัดหัตถการทางตา โดยทีมจักษุแพทย์

การบริการ :

วินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับตา

วัดระดับการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์

วัดสายตา ความโค้งกระจกตา และความดันลูกตา

ตรวจจอประสาทตา

โรคต้อกระจก

ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phecoemulsification)

โรคต้อเนื้อ

ผ่าตัดสลายต้อเนื้อ

โรคต้อหิน

  • รักษาต้อหินมุมเปิดและต้อหินมุมปิด
  • การผ่าตัดต้อหิน
  • รักษาต้อหินด้วยเลเซอร์ (Yag – Laser , Argon – Laser)
  • วัดลานสายตาตรวจต้อหินอย่างละเอียดถึงชั้นประสาทตา (CTVF)
  • การใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ขยายม่านตา

วินิจฉัยความผิดปกติของสายตาในเด็ก

  • บริการวัดสายตาสำหรับเด็ก
  • บริการวัดสายตาสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก (โดยเฉพาะในวัยเตรียมอนุบาลและอนุบาล)
  • บำบัดโรคสายตาขี้เกียจ
  • กล้ามเนื้อลูกตาผิดปกติและตาเหล่ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 4123 ,4132

แพทย์ประจำศูนย์ :