คลินิกทันตกรรม

คำแนะนำ :

บริการตรวจวินิจฉัย ปรึกษาดูแลสุขภาพในช่องปาก เหงือกและฟัน โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือที่ทันสมัย

การบริการ :

  • โรคในช่องปาก เหงือกและฟัน
  • อุดฟัน
  • ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • ฟอกฟันขาว
  • x-ray ฟันดิจิตอล (Dental Panoramic)
  • รักษารากฟันเทียม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษารากฟัน
  • จัดฟัน

ติดต่อ

อาคาร : 9

ชั้น  :  2

โทร :  055-90-9000 ต่อ 9211 และ 9212

แพทย์ประจำศูนย์ :