คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลพิษณุเวช

คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลพิษณุเวช

นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำพิธีเปิดคลินิกนมแม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมแพทย์ และ ทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีของคุณแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะ

#คลินิกนมแม่โรงพยาบาลพิษณุเวช
#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล