คลินิกรักษาฟื้นฟูอาการปวด

คำแนะนำ :

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

Pain Rehabilitation Clinic

 • คลินิกรักษาฟื้นฟูอาการปวด
 • กล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบเรื้อรัง
 • อาการปวดจากกล้ามเนื้อ เช่น ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง
 • ออฟฟิศซินโดรม
 • เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท
 • อาการปวดจากระบบประสาท
 • บริการตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู อาการปวดจากกล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาท
 • รักษาฟื้นฟูด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัดและเครื่องมือที่ทันสมัย
 •  – รักษาด้วยคลื่นกระแทก (Extracorporeal shock wave Therapy-ESWT)
 •  – เลเซอร์ความถี่สูง (High Power laser)
 •  – อัลตราซาวด์ (Ultrasound)
 •  – เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวดและกระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (TENS/Electrical Stimulation)
 • จัดโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาการปรับท่าทางและการเคลื่อนในการทำงานให้เหมาะสม
 • ฝึกและปรับการรับรู้ความรู้สึกปวดด้วยการสัมผัส
 • บริการฝังเข็มลดปวด (Dry Needling)
 • บริการฝังเข็มแผนจีน (Traditional Chinese Acupuncture)

ติดต่อ

อาคาร : 5

ชั้น  :  4

โทร :  055-90-9000 ต่อ 5411 และ 5412 มือถือ 081-971-5554

แพทย์ประจำศูนย์ :