คลินิกรักษ์เท้า

คำแนะนำ :

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

คลินิกรักษ์เท้า Footware and Care clinic

 • เจ็บเท้า เจ็บส้นเท้า เจ็บข้อเท้า
 • เท้าผิดรูป เท้าแบน อุ้งเท้าสูง
 • เท้าเบาหวาน แผลเท้าเบาหวาน
 • หนังเท้าหนา ตาปลา เล็บผิดรูป
 • ข้อเท้าพลิกเป็นประจำ
 • รองเท้าที่เหมะสมกับรูปเท้าแต่ละบุคคล
 • การประเมินเท้าเพื่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
 • เพิ่มความสะบายในการยืนเดินนานๆ
 • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเท้าและรองเท้า
 • ตรวจประเมินความผิดปกติของเท้า
 • ดูแลและให้คำแนะนำสุขภาพเท้าเบาหวาน ตรวจการลงน้ำหนักเท้า
 • บริการตัดเล็บ ขูดตาปลา หนังหนา
 • บริการอุปกรณ์เสริมในรองเท้าเพื่อลดอาการเจ็บเท้า
 • บริการจัดทำรองเท้าสุขภาพ แผ่นรองเท้า และรองเท้าเพื่อการบำบัดรักษา
 • รักษาและฟื้นฟูปัญหาโดยเครื่องมือกายภาพบำบัด
 • กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อในแผลเท้าเบาหวาน

ติดต่อ

อาคาร : 5

ชั้น  :  4

โทร :  055-90-9000 ต่อ 5411 และ 5412 มือถือ 081-971-5554

แพทย์ประจำศูนย์ :