คลินิกสูติ-นรีเวช

คำแนะนำ :

คลินิกสูติ-นรีเวช ให้การบริการดูแลสุภาพพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงทุกวัยครอบคลุมทั้งเรื่องแม่และเด็ก ด้วยทีมสูติ-นรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางสาขาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพศูนย์แม่และเด็กรพ.พิษณุเวช ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ :

สูติ-นรีเวช :

 • ดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การป้องกันและวินิจฉัยรักษาโรคของสตรี

สูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช :

 • ส่องกล้องตรวจปากมดลูก (Colposcopy)

สูติกรรม-ฝากครรภ์ :

 • อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
 • ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • ฝากครรภ์
 • การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช :

 • ผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง  (Laparoscopy)
 • ผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูกผ่านทางปากมดลูก (Hysteroscopy)

สูติ-นรีเวช และเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ :

 • อัลตร้าซาวด์ครรภ์เสี่ยง (Ultrasound Screening)

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  5

โทร :  055-90-9000 ต่อ 4141

แพทย์ประจำศูนย์ :