คลินิกอายุรกรรม

คำแนะนำ :

คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทยสภา และทีมพยาบาลวิชาชีพ ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ :

อายุรกรรมทั่วไป :

 • โรคทางอายุรกรรมทั่วไป
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไขมันในเลือดสูง

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ :

 • โรคปอด หลอดลม
 • ส่องกล้องตรวจหลอดลม(Bronchoscopy)
 • ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ(Sleep Test)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำ(Low-dose CT)

จิตเวช :

 • ปัญหาสุขภาพจิต
 • เครียด
 • ปวดศีรษะ
 • ไมเกรน
 • ลมชัก

อายุรกรรมระบบประสาท :

 • โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • พาร์กินสัน
 • อัลไซเมอร์
 • การเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง(EEG)

อายุรกรรมโรคไต :

 • โรคไต ไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง

อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม :

 • โรคข้อรูมาตอยด์
 • เก๊าท์
 • โรคระบบภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (SLE)

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ :

 • โรคติดเชื้อ

อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม :

 • โรคของต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมน
 • เบาหวาน
 • โรคของต่อมไทรอยด์

อายุรกรรมโรคผิวหนัง :

 • ปัญหาโรคทางผิวหนัง 

อายุรกรรมโรคโลหิตวิทยา :

 • โลหิตจาง
 • โลหิตจางธาลัสซีเมีย
 • โรคเกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 4123  และ 4132

แพทย์ประจำศูนย์ :