คลินิกเต้านม

คำแนะนำ :

คลินิกศัลยกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคศัลยกรรรมทั่วไป และศัลยกรรมเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานระดับสากล JCI ด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ :

คลินิกเต้านม :

 • ตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital mammogram)
 • อัลตร้าซาวด์เต้านม (U/S Breast)
 • MRI เต้านม
 • เจาะชิ้นเนื้อส่งตรวจเซลล์มะเร็ง (Needle  Biopsy)
 • เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยใช้เครื่องมือช่วยหาตำแหน่ง (Stereotactic Biopsy)
 • เจาะถุงน้ำเต้านม (Aspiration of Breast Cyst)
 • เจาะดูดเซลส์จากก้อนเต้านมส่งตรวจ (Fine Needle Aspiration)
 • เจาะก้อนชิ้นเนื้อเต้านมเพื่อส่งตรวจ (Core Needle Biopsy)
 • ผ่าตัดก้อนเต้านมและท่อน้ำนม (Excision Breast Mass, Microdochectomy & Duct Excision)
 • ผ่าตัดรักษามะเร็งแบบสงวนเต้านม (Breast Conserving Surgery)
 • ผ่าตัดรักษามะเร็งแบบตัดเต้านมออกทั้งหมด (Mastectomy)
 • ผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้างเต้านม (Breast Reconstruction)

ติดต่อ

เปิดบริการ
ทุกวัน 08:00-20:00 น.
อาคาร : 4
ชั้น : 1
โทร : 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4124

แพทย์ประจำศูนย์ :