คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู

คำแนะนำ :

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

Sport Medicine and Rehabilitation Clinic คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู

 • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • เจ็บเท้า เจ็บส้นเท้า รองช้ำจากการออกกำลังกาย
 • การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัดที่เกี่ยวกับข้อต่อ
 • กลุ่มผู้รักษ์สุขภาพที่ต้องการคำแนะนำในการออกกำลังกาย
 • กลุ่มนักกีฬา
 • ประเมินและให้คำปรึกษาด้านกีฬา และการออกกำลังกาย
 • บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • ให้คำปรึกษาการวางแผนฝึกฝนสำหรับการเล่นกีฬาแต่ละชนิด
 • จัดโปรแกรมออกกำลังกาย
 • ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
 • บริการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการวิ่ง

ติดต่อ

อาคาร : 5

ชั้น  :  4

โทร :  055-90-9000 ต่อ 5411 และ 5412 มือถือ 081-971-5554

แพทย์ประจำศูนย์ :