คลินิกโสต ศอ นาสิก

คำแนะนำ :

ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางหู คอ จมูก และโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการผ่าตัดโรคที่ซับซ้อน

การบริการ :

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ผ่าตัดโพรงจมูก ผนังกั้นจมูกและไซนัส ด้วยกล้อง Endoscope
เครื่องช่วยฟัง
รักษาการสูญเสียการได้ยินและการทรงตัว
ตรวจส่องกล้องหู จมูก กล่องเสียง
รักษาอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Test)
ความผิดปกติด้านการนอน
เสียงแหบ

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 4123 และ 4132

แพทย์ประจำศูนย์ :