ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG

  • หมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • มีอาการเกร็ง กระตุกตามกล้ามเนื้อ
  • โรคลมชักในเด็ก

    อาการเหล่านี้ การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG สามารถช่วยค้นหาสาเหตุของอาการชักในเด็กได้

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท

 

เงื่อนไข

เริ่มแพ็กเกจตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
ยังไม่รวมค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ

หมายเหตุ

ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเพื่อวางแผนก่อนเข้ารับการตรวจ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลพิษณุเวช  

เปิดให้บริการทุกวัน

เวลา 07:00 – 20:00 น.

โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4148,4149