การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย(Exercise Stress Test) เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบของผู้รับบริการขณะออกกำลังกายหรือไม่ โดยกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น เหมือนการออกกำลังกาย เมื่อมีการกระตุ้นหัวใจให้มากขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจก็ต้องการเลือดมาเลี้ยงหัวใจมากขึ้น ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะมีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยมาก พร้อมทั้งมีคลื่นไฟฟ้าหัวในที่ผิดปกติ บ่งชี้ว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 

ขั้นตอนการตรวจ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

  • เจ้าหน้าที่จะซักประวัติโดยย่อของผู้เข้ารับการตรวจ โดยเน้นที่อาการปัจจุบันและประวัติคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ รวมถึงยาที่ทานเป็นประจำ
  • เจ้าหน้าที่จะนำแผ่นขั้วไฟฟ้า (Electrode) ที่มีสายไฟต่ออยู่มาติดที่หน้าอกของผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อส่งสัญญาณจังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจไปยังเครื่อง โดยระหว่างการตรวจเจ้าหน้าที่จะเฝ้าสังเกตความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาที่ตรวจ
  • เมื่อเริ่มขั้นตอนการออกกำลัง ผู้เข้ารับการตรวจจะเดินช้าๆ บนสายพานออกกำลัง โดยความเร็วและความชันของสายพานจะเพิ่มขึ้นทุกสามนาที เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจถึงระดับที่ต้องการหรือผู้เข้ารับการตรวจไม่สามารถออกกำลังกายต่อได้แล้ว เจ้าหน้าที่จะหยุดสายพาน
  • หากรู้สึกเหนื่อย เจ็บหน้าอก หรือเดิน/วิ่งไม่ไหว สามารถหยุดเดินหรือวิ่งได้โดยไม่หลุด

 

การเตรียมตัวในการตรวจ

  • งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการทดสอบ 3 ชั่วโมง ควรงดอาหารมัน งดดื่มชา กาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
  • สามารถรับประทานยาตอนเช้าวันที่มาตรวจได้ตามปกติ เว้นแต่แพทย์สั่งให้งดยารักษาโรคหัวใจบางชนิดซึ่งอาจทำให้ผลการทดสอบผิดเพี้ยน โดยควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาที่รับประทานอยู่ก่อนเข้ารับการตรวจ
  • กรุณานำรายการยาที่บอกปริมาณที่ได้รับมาด้วยเมื่อมาพบแพทย์
  • สวมเสื้อผ้าหลวมๆ ที่ใส่สบาย และรองเท้าที่เหมาะกับการออกกำลังกาย

 

ข้อควรระวังขณะทำการตรวจ

         ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการให้สายพานทำงานช้าลงหรือหยุด หรือเมื่อมีอาการต่อไปนี้

  • อาการแสบร้อน ปวด หรือแน่นหน้าอก
  • คลื่นไส้ วิงเวียน อ่อนเพลีย หน้ามืด

 

การปฏิบัติตัวภายหลังการตรวจ

            เมื่อยุติการทดสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะยังบันทึกข้อมูลความดันโลหิตและชีพจรของผู้เข้ารับการตรวจจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากแพทย์สงสัยว่าอาจมีความผิดปกติ อาจให้ทำการทดสอบเพิ่มหรือแนะนำให้เข้ารับการตรวจด้วยวิธีอื่นเพื่อให้เห็นผลชัดเจนขึ้น ทั้งนี้หลังการตรวจผู้เข้ารับการตรวจสามารถรับประทานอาหาร ยา และทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติเว้นแต่แพทย์จะห้าม

 

สอบถามเพิมเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ รพ.พิษณุเวช

โทร 055-90-9000 ต่อ 4129

แพ็กเกจอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่นๆ