ค้นหาหมอทั้งหมดของเราได้ที่นี่…

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลพิษณุเวช ให้บริการด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เภสัชกร นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจแก่ผู้ป่วยจนเข้าสู่ภาวะปกติ
แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ ประกอบด้วย แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 1 แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 2 และแพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 3

หมายเหตุ   :

รักษ์ใจคุณ 1  กรณีไม่ตรวจไทรอยด์   ราคา  4,940  บาท

รักษ์ใจคุณ 2  กรณีไม่ตรวจไทรอยด์   ราคา  7,700  บาท

หมายเหตุ :

– แพ็กเกจตรวจรวมค่าแพทย์ในการอ่านผล และตรวจร่างกายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา หรือปรึกษาเพิ่มเติมใดๆ หากมี ผลผิดปกติ

 

ศูนย์หัวใจ โทร.055-90-9000 ต่อ 4129

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โทร.055-90-9000 ต่อ 4163 และ 9121