ค้นหาหมอทั้งหมดของเราได้ที่นี่…

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ


ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.พิษณุเวช ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศได้ทุกประเทศ ยกเว้น ประเทศซาอุดิอาระเบีย อิสราเอล บรูไน และไต้หวัน

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่น สำหรับตรวจสุขภาพ

1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด

2.รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

3.พาสปอร์ตตัวจริง

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โทร.055-90-9000 ต่อ 4163 และ 9121