Body Compositions (INBODY)
ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน

การประเมินสุขภาพด้วย เครื่อง Body Composition
     องค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างร่างกายเรา ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่รองลงมาเป็นกระดูกไขมันและองค์ประกอบอื่นที่เหลือ ดั้งนั้นเรานำเอาปริมาณที่เป็นสัดส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมันต่อร่างกายทั้งหมดมาประเมินสุขภาพได้ เพื่อความถูกต้องมาตรฐาน สะดวก เชื่อถือได้ เราตรวจวัดด้วยเครื่อง Body Composition ซึ่งเป็นการวัดที่ปลอดภัย ละดวก เครื่องจะรายงานออกมา ตั้งแต่ BMI เปอร์เซ็นต์ไขมันทั่วร่างกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้องมวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน เพื่อแก้ไขและนำไป ตรวจติดตามวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การทานอาหาร การออกกำลังกายต่อไปเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น

1. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คือ อ้วนหรือผอมมากเกินไป
เมื่อตรวจด้วยเครื่อง Body Composition แล้วพบว่าภาว:ไขมันในร่างกายมากเกินไป หรือไขมันในช่องท้องมากเกินไป มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน (Atherosclerosis)
2. เปอร์เซ็นไขมัน Fat%
ปกติเปอร์เซ็นต์ไขมันจะมีมาตรฐานตามเพศและอายุ เราสามารถใช้เครื่องนี้ตรวจได้ว่า ร่างกายแต่ละคนจะมีไขมันมากเกินไปหรือไม่ จากมาตราฐาน
3. ไขมันช่องท้อง (visceral fat)
4. ระดับไขมันในช่องท้อง (viscera/ fat rating)
ไขมันในช่องท้อง ปกติจะไม่เกิน 9% ถ้ามีมากเกินไปจะเป็นอันตรายเนื่องจากไขมันในช่องท้องจะมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงจำนวนมาก (Splenic vessels)จะทำให้ไขมันเข้าสู่กระแสเลือดและไปทั่วร่างกายได้ง่ายถ้าไขมันเหล่านี้ถูกออกซิเดชั่น (Oxidation) ด้วยอนุมูลอิสระจะเปลี่ยนเป็นไขมันเลวที่ก่อให้เกิดโรคเส้นเลือดแดงตีบตันได้ (Atherosclerosis)
5. มวลกล้าม (Muscle mass) การเผาผลาญ (Catabolism) 80% ของร่างกายเกิดที่เซลล์กล้ามเนื้อส่วนอีก 20% เกิดที่เซลล์อื่นๆ ทั่วร่างกาย ดังนั้นการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงจะต้องดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง งอยู่เสมอโดยการ ออกกำลังกาย กล้ามเนื้อทำให้การเผาผลาญของร่างกายดี กล้ามเนื้อปีบตัวช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดี ทำให้อาหารและฮอร์โมนไปเลี้ยงร่างกายได้ดี และลดของเสียในร่างกายด้วย
6. อันตรายจากการเผาผลาญพื้นฐาน (Basal metabolic rate BMR)
เครื่อง Body Composition นี้สามารถประเมินอัตราการเผาผลาญของร่างกายได้ว่า น้อยหรือมากเกินไปหรือไม่ เพื่อเป็นสิ่งเตือนให้เราไปปรับวิถีการดำเนินให้เหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายต่อไป เช่น การกิน การออกกำลังกาย

 

วิธีการตรวจ
ㆍผู้รับบริการขึ้นไปยืนบนเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเท้าเปล่า (ต้องถอดถุงเท้า/ถุงน่อง) พยาบาลจะกดข้อมูลผู้รับบริการที่เครื่อง เพื่อจะประมวลผลเฉพาะบุคคลผู้รับบริการจับแขนของเครื่อง (ตามภาพ) โดยให้หัวแม่มือสัมผัสกับจุด (ตามภาพ) และยืนนิ่งๆบนเครื่อง ประมาณ 1-2 นาที
ㆍ เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย จะวิเคราะห์และประมวลผลพร้อม
ㆍแพทย์/พยาบาลจะเป็นผู้อ่านผลและให้คำแนะนำพิมพ์ข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 5411,5412

 

แพ็กเกจอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่นๆ