ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่รพ.พิษณุเวช มีกี่แบบแตกต่างกันอย่างไร?

ตารางเทียบชนิดการตรวจโควิด-19

รายละเอียด RT-PCR (แบบปกติ) RT-PCR (แบบเร่งด่วน) RT-PCR (แบบ 22 Panel)
COVID-19 RT PCR COVID-19 RT PCR LIAT COVID-19 RT PCR Respiratory 22 Panel
ข้อบ่งชี้การตรวจ เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR – เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR – เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR – ตรวจหาเชื้อโรคอื่นๆ ที่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจอีก 21 ชนิด
ระยะเวลาในการรายงานผล - กรณีตรวจ PCR เวลา 10:00 - 13:00 น. แจ้งผลเวลา 09:00 ในวันถัดไป - กรณีตรวจ PCR ก่อนเวลา 10:00 - 13:00 น. แจ้งผลเวลา 15:00 ในวันถัดไป - กรณีตรวจ PCR หลังเวลา 13:00 น. แจ้งผลเวลา 15:00 ในวันถัดไป รายงานผล 1 ชั่วโมง รายงานผล 2 ชั่วโมง
ค่าบริการ (ร่วมค่าแพทย์แล้ว) ARI Clinic 3,500.- 3,900.- 6,590.-

ระยะเวลาการส่ง Specimen นับจากวันเวลาการทำ Swab เสร็จ

(ไม่นับเวลาลงทะเบียนตรวจ) กณณีที่ผลตรวจพบเชื้อ Detected จะมีการแจ้งผลตรวจทันที เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับผล

คลินิกไข้หวัด (ARI) ให้บริการตั้งแต่ 08:00-20:00 น. ของทุกวัน

Drive Thru ให้บริการตั้งแต่ 08:00-15:00 น. ของทุกวัน

แนะนำบทความ คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4176, 4177
หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่

บทความทั้งหมด