ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ติดต่อเรา

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช

ที่ตั้ง : 
211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Call Center : 1208 หรือ 055-90-9000

อีเมล์ : pitsanuvej@psv.co.th

Website : www.pitsanuvej.com

Facebook : https://www.facebook.com/Pitsanuvej/

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล การบริการทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาล ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อนี่ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน

ติดต่อสอบถาม