“นิ่ว” นั้นก็คือ ก้อนหินปูน หรือผลึกเกลือแร่ ซึ่งเกิดในระบบทางเดินปัสสาวะ 

บริเวณที่มักพบนิ่ว คือ

 • ในไต
 • ท่อไต
 • กระเพาะปัสสาวะ
 • ท่อปัสสาวะ

 

ปัจจัยที่ทำให้ก่อเกิดโรคนิ่วได้แก่

 1. กรรมพันธุ์
 2. อายุ > พบมากในกลุ่มวัยทำงาน ที่ช่วงอายุ 40 – 60 ปี
 3. เพศ ชาย หรือหญิง โอกาสเป็นมีเท่ากัน
 4. อาหารบางประเภท
 5. ปริมาณน้ำที่ดื่ม > ถ้าดื่มน้อยกว่า 2 ลิตร ต่อวันโอกาสเกิดนิ่วจะสูงขึ้น
 6. ยาที่รับประทานบางชนิด
 7. ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 8. ความผิดปกติทางกายวิภาค

 

วิธีการักษานิ่ว

การรักษานิ่วนั้น ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เนื่องจากปัจจุบันมีนวัตกรรมที่มีความปลอดภัยสูงดังนี้

 1. การสลายนิ่วด้วยเครื่อง Shockwave โดยไม่ต้องผ่าตัด (ESWL : Extracorporeal Shockwave lithotripsy)
 2. การเจาะผ่านผิวหนังส่องกล้องกรอนิ่วในไต (PCNL : Percutaneous Nephrolithotomy)
 3. การสอดกล้องทางท่อปัสสาวะ (URS : Uretero-renoscope)

ท่านสามารถ รักษานิ่วได้ ที่ รพ.พิษณุเวช ด้วย แพ็กเกจสลายนิ้วในกระเพาะปัสสาวะ การสลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ESWL (Extracorporeal shockwave lithotripsy)

โดยใช้เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงที่มีความจำเพาะส่งผ่านไตและท่อไต เข้าไปกระแทกให้ก้อนนิ่วแตกเป็นเศษผง และถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ

 

ข้อดีของการสลายนิ่ว ESWL

 • ไม่ต้องผ่าตัด
 • ไม่มีบาดแผล เจ็บตัวน้อยกว่า
 • ไม่ต้องดมยาสลบ และไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล

 

ESWL ใช้ในกรณีใดบ้าง

ใช้รักษานิ่วในไต ท่อไตส่วนต้น และท่อไตส่วนล่าง นิ่วในไต ผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการรักษาด้วยวิธีการสลายนิ่ว ESWL ควรมีการทำงานของไตที่เป็นปกติ ไม่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไตควรมีขนาดไม่เกิน 2 ซม. นิ่วในท่อไตควรมีขนาดไม่เกิน 1.5 ซม.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คลินิกศัลยกรรม

โทร. 055-90-9000 ต่อ 4124

แพ็กเกจอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

บทความอื่นๆ