บริการรถพยาบาลรับ-ส่งฟรี 24 ชั่วโมง (กรณีนอน รพ.)

รพ.พิษณุเวช พร้อมบริการรถพยาบาลรับ-ส่งฟรี 24 ชั่วโมง (กรณีนอน รพ.)
ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก
เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือและฝ่าวิกฤติ COVID-19ไปด้วยกัน!!
#เราขอสู้เคียงข้างชาวพิษณุโลก
#Fight_COVID19
#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล