ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

Insurance services

How It Works

We accept all types of insurance including international insurance as long as it has service center or assistant company within the country.

We coordinate with your insurance provider and facilitate guarantee of payment for your medical cost to save you from hassle of paying up front.

What to Bring

• Insurance policy card or certificate

• Any valid ID/ Passport

Outpatient Insurance Service

Thailand Insurance Policyholder

 • Submit your insurance card and valid ID/passport to Customer Relations Department to verify eligibility and claim form will be attached for the doctor to fill out
 • After the treatment, get the completed claim form and receipt at Cashier Department so that you can file for reimbursement to your insurance directly.
 • If an insurance company has agreement with us and outpatient treatment applies in your policy, you can get medical treatment without having to pay (except for the excess). Sign the receipt and get the claim forms at Cashier Department before leaving the hospital.

International Insurance Policyholder

All foreign or Thai patients with international insurance that are receiving outpatient treatment must pay in advance except if guarantee of payment was placed beforehand. Medical report and other documents will be issued upon discharge so you can file for reimbursement from your insurance directly.

Inpatient Insurance Service
 • Submit the insurance policy card or certificate, any valid ID or passport at the Inpatient Department.
 • Staff will provide information regarding insurance policy, claims options and eligibility verification.
 • Staff will notify patient about insurance coverage once final guarantee of payment is received from insurance provider.
Fax Claim

• The staff will coordinate with the patient’s insurance provider and fax the completed and signed claim forms. The eligibility for fax claim depends on the discretion of your insurance provider.

• If eligible for fax claim, please contact the Cashier Department on the discharge date to sign the documents and pay the excess cost (if any)

Not eligible for fax claim and reimburse yourself from insurance
 • During hospital discharge, the staff will provide signed claim forms along with the receipt so you can file for reimbursement from your insurance directly.
In case of reimbursement of medical cost from other company/other agency
 • Please notify the staff so that medical report or other documents will be prepared for you
 • On the discharge date, Cashier Department will give the medical report or reimbursement forms so that you can file a claim from your company/other agency directly.

Students Accident Insurance /Student Insurance

Pitsanuvej Hospital provides medical care services for students with accident insurance policy as follows:

 • The Viriya Insurance Public Company Limited
 • Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
 • Siam City Insurance Public Company Limited
 • AIA Company Limited
 • The Siam Commercial Samaggi Insurance Public Company Limited
 • Siam Smile I.SC Company Limited
 • The Southeast Insurance Public Company Limited
 • Others (agreement with the hospital)
Requirement
 1. Insurance Card (required)
 2. Student ID/ any valid ID

International Insurance

We accept all types of International insurance as long as it has an assistant company in the country. Below are some of the assistant companies in Thailand that we have in contact with:

 • Allianz Global Assistance
 • Allianz Worldwide Partners
 • April Assistance 
 • Asian Assistance
 • Assistance Alliance (International) Co.Ltd
 • AXA Assistance 
 • Compagne Generale Du Siam Ltd (CES)
 • Euro Center
 • Eurocross Assistance
 • Falck Global Assistance Limited
 • HELFO (Norwegian Embassy Thailand)
 • International SOS 
 • Interpartner Assistance
 • Mondial Assistance 
 • SOS International 
 • Prestige International
 • Others (to be confirmed by the hospital staff)
What to Bring
 1. Insurance card
 2. Any valid ID/ Passport

Insurance Companies with FAX CLAIM Services

Insurance companies that can Fax Claim directly with Pitsanuvej Hospital are as follows:

 • Bangkok Life Assurance Public Company Limited
 • Bangkok Insurance Public Company Limited
 • Krungthai Panich Insurance Public Company Limited
 • Krungthai-AXA Insurance Public Company Limited
 • Road Accident Victims Protection Company Limited
 • KSK Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
 • Chaopraya Insurance Public Company Limited
 • Cigna Insurance Public Company Limited
 • Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Dhipaya Life Assurance Public Company Limited
 • Dhipaya Insurance Public Company Limited
 • The Deves Insurance Public Company Limited
 • Thai Samsung Life Insurance Public Company Limited
 • Thai Life Insurance Public Company Limited
 • Thai Insurance Public Company Limited
 • Thai Health Insurance Public Company Limited
 • Siam Commercial Life Assurance Public Company Limited
 • The Siam Commercial Insurance Public Company Limited
 • ThaiSri Insurance Public Company Limited
 • Thai Samut Life Assurance Public Company Limited
 • Thanachart Life Assurance Public Company Limited
 • Thanachart Insurance Public Company Limited
 • The Navakij Insurance Public Company Limited
 • Nam Insurance Company Limited
 • Borirak Insurance Public Company Limited
 • Bangkok Union Insurance Public Company Limited
 • Burapha Health Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Thaivivat Insurance Company Limited
 • Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
 • The Falcall Insurance Public Company Limited
 • Falcall Life Insurance Public Company Limited
 • Phoenix Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Mittare Insurance Company Limited
 • Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
 • Muang Thai Insurance Public Company Limited
 • Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • The Viriya Insurance Public Company Limited
 • Sri Ayudhya General Insurance Public Company Limited
 • Sompo Japan Nippon Coa Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Siam Smile ISC Company Limited
 • Siam City Insurance Public Company Limited
 • Sahamongkol Insurance Public Company Limited
 • Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
 • Allianz CP Insurance Public Company Limited
 • Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited
 • Southeast Life Insurance Public Company Limited
 • The Southeast Insurance Public Company Limited
 • Indra Insurance Public Company Limited
 • FWD Life Insurance Public Company Limited
 • AIG Insurance Public Company Limited
 • AIA Company Limited
 • AXA Insurance Public Company Limited
 • LMG Insurance Public Company Limited
 • Others (agreement with the hospital)

Insurance Service Department

Health Check-up to apply for Life Insurance

Health Check-up Center

Tel: 055-909-000 ext. 4163, 9121

Medical Information

Medical Certificate, Medical Report, Medical Summary Report

Tel: 055-909-00 ext. 4186, 9315

Admission Center

Fax Claim, Room Accommodation and Price

Tel: 055-909-000 ext. 4137 

Utilization Review and Medical treatment

Disease and Treatment planning, contact Utilization Review Nurse  

Tel: 055-909-000 ext. 4893 or 093-134-3366 (UR Nurse)

Invoice and other finance documents

OPD Cashier Tel: 055-909-000 ext. 4167 

IPD Cashier Tel: 055-909-000 ext. 4186 , 9125 

Thai Insurance Services

Insurance information and other hospital services

Tel: 093 -1343366 or 055-909-000 ext. UR  Nurse 

How It Works

How It Works

We accept all types of insurance including international insurance as long as it has service center or assistant company within the country.

We coordinate with your insurance provider and facilitate guarantee of payment for your medical cost to save you from hassle of paying up front.

What to Bring

• Insurance policy card or certificate

• Any valid ID/ Passport

Outpatient Insurance Service

Thailand Insurance Policyholder

 • Submit your insurance card and valid ID/passport to Customer Relations Department to verify eligibility and claim form will be attached for the doctor to fill out
 • After the treatment, get the completed claim form and receipt at Cashier Department so that you can file for reimbursement to your insurance directly.
 • If an insurance company has agreement with us and outpatient treatment applies in your policy, you can get medical treatment without having to pay (except for the excess). Sign the receipt and get the claim forms at Cashier Department before leaving the hospital.

International Insurance Policyholder

All foreign or Thai patients with international insurance that are receiving outpatient treatment must pay in advance except if guarantee of payment was placed beforehand. Medical report and other documents will be issued upon discharge so you can file for reimbursement from your insurance directly.

Inpatient Insurance Service
 • Submit the insurance policy card or certificate, any valid ID or passport at the Inpatient Department.
 • Staff will provide information regarding insurance policy, claims options and eligibility verification.
 • Staff will notify patient about insurance coverage once final guarantee of payment is received from insurance provider.
Fax Claim

• The staff will coordinate with the patient’s insurance provider and fax the completed and signed claim forms. The eligibility for fax claim depends on the discretion of your insurance provider.

• If eligible for fax claim, please contact the Cashier Department on the discharge date to sign the documents and pay the excess cost (if any)

Not eligible for fax claim and reimburse yourself from insurance
 • During hospital discharge, the staff will provide signed claim forms along with the receipt so you can file for reimbursement from your insurance directly.
In case of reimbursement of medical cost from other company/other agency
 • Please notify the staff so that medical report or other documents will be prepared for you
 • On the discharge date, Cashier Department will give the medical report or reimbursement forms so that you can file a claim from your company/other agency directly.
Students Accident Insurance /Student Insurance

Students Accident Insurance /Student Insurance

Pitsanuvej Hospital provides medical care services for students with accident insurance policy as follows:

 • The Viriya Insurance Public Company Limited
 • Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
 • Siam City Insurance Public Company Limited
 • AIA Company Limited
 • The Siam Commercial Samaggi Insurance Public Company Limited
 • Siam Smile I.SC Company Limited
 • The Southeast Insurance Public Company Limited
 • Others (agreement with the hospital)
Requirement
 1. Insurance Card (required)
 2. Student ID/ any valid ID
International Insurance

International Insurance

We accept all types of International insurance as long as it has an assistant company in the country. Below are some of the assistant companies in Thailand that we have in contact with:

 • Allianz Global Assistance
 • Allianz Worldwide Partners
 • April Assistance 
 • Asian Assistance
 • Assistance Alliance (International) Co.Ltd
 • AXA Assistance 
 • Compagne Generale Du Siam Ltd (CES)
 • Euro Center
 • Eurocross Assistance
 • Falck Global Assistance Limited
 • HELFO (Norwegian Embassy Thailand)
 • International SOS 
 • Interpartner Assistance
 • Mondial Assistance 
 • SOS International 
 • Prestige International
 • Others (to be confirmed by the hospital staff)
What to Bring
 1. Insurance card
 2. Any valid ID/ Passport
Insurance Companies with FAX CLAIM Services

Insurance Companies with FAX CLAIM Services

Insurance companies that can Fax Claim directly with Pitsanuvej Hospital are as follows:

 • Bangkok Life Assurance Public Company Limited
 • Bangkok Insurance Public Company Limited
 • Krungthai Panich Insurance Public Company Limited
 • Krungthai-AXA Insurance Public Company Limited
 • Road Accident Victims Protection Company Limited
 • KSK Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
 • Chaopraya Insurance Public Company Limited
 • Cigna Insurance Public Company Limited
 • Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Dhipaya Life Assurance Public Company Limited
 • Dhipaya Insurance Public Company Limited
 • The Deves Insurance Public Company Limited
 • Thai Samsung Life Insurance Public Company Limited
 • Thai Life Insurance Public Company Limited
 • Thai Insurance Public Company Limited
 • Thai Health Insurance Public Company Limited
 • Siam Commercial Life Assurance Public Company Limited
 • The Siam Commercial Insurance Public Company Limited
 • ThaiSri Insurance Public Company Limited
 • Thai Samut Life Assurance Public Company Limited
 • Thanachart Life Assurance Public Company Limited
 • Thanachart Insurance Public Company Limited
 • The Navakij Insurance Public Company Limited
 • Nam Insurance Company Limited
 • Borirak Insurance Public Company Limited
 • Bangkok Union Insurance Public Company Limited
 • Burapha Health Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Thaivivat Insurance Company Limited
 • Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
 • The Falcall Insurance Public Company Limited
 • Falcall Life Insurance Public Company Limited
 • Phoenix Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Mittare Insurance Company Limited
 • Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
 • Muang Thai Insurance Public Company Limited
 • Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • The Viriya Insurance Public Company Limited
 • Sri Ayudhya General Insurance Public Company Limited
 • Sompo Japan Nippon Coa Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Siam Smile ISC Company Limited
 • Siam City Insurance Public Company Limited
 • Sahamongkol Insurance Public Company Limited
 • Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
 • Allianz CP Insurance Public Company Limited
 • Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited
 • Southeast Life Insurance Public Company Limited
 • The Southeast Insurance Public Company Limited
 • Indra Insurance Public Company Limited
 • FWD Life Insurance Public Company Limited
 • AIG Insurance Public Company Limited
 • AIA Company Limited
 • AXA Insurance Public Company Limited
 • LMG Insurance Public Company Limited
 • Others (agreement with the hospital)
Insurance Service Department

Insurance Service Department

Health Check-up to apply for Life Insurance

Health Check-up Center

Tel: 055-909-000 ext. 4163, 9121

Medical Information

Medical Certificate, Medical Report, Medical Summary Report

Tel: 055-909-00 ext. 4186, 9315

Admission Center

Fax Claim, Room Accommodation and Price

Tel: 055-909-000 ext. 4137 

Utilization Review and Medical treatment

Disease and Treatment planning, contact Utilization Review Nurse  

Tel: 055-909-000 ext. 4893 or 093-134-3366 (UR Nurse)

Invoice and other finance documents

OPD Cashier Tel: 055-909-000 ext. 4167 

IPD Cashier Tel: 055-909-000 ext. 4186 , 9125 

Thai Insurance Services

Insurance information and other hospital services

Tel: 093 -1343366 or 055-909-000 ext. UR  Nurse 

บริการลูกค้าประกัน

การใช้สิทธิ์

สำหรับท่านที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับบริษัทประกันนั้นๆได้ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆตลอดจนการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

• บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน / กรมธรรม์ หรือ Appication

• บัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยทางราชการ

กรณีที่ใช้สิทธิ์รักษาแบบผู้ป่วยนอก

• ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิ์ประกัน หรือ Appication และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และแนบใบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก

• เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว รับเคลมฟอร์มและใบเสร็จรับเงินจากแผนกการเงินนอก เพื่อนำไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน

• ถ้าบริษัทใดมีเครดิต กรณีผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาลที่อยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาตามกรมธรรม์ของท่านได้ โดยไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้น ส่วนที่เกินจากสิทธิ์ประกัน

กรณีที่ใช้สิทธิ์ประกันแบบผู้ป่วยใน

• ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิ์ประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกผู้ป่วยใน

• เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ และแนะนำการเลือกใช้วิธีการเคลมประกันรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์

• พยาบาลประกันสัมพันธ์ ให้ข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกรมธรรม์

กรณีที่ท่านใช้แฟ็กซ์เคลม

• เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มไปให้ท่านเซ็นต์ พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถใช้แฟ็กซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว

• หากได้รับสิทธิ์แฟ็กซ์เคลม ในวันที่กลับบ้าน กรุณาติดต่อแผนกการเงินเพื่อเซ็นต์รับทราบใช้จ่าย พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟ็กซ์เคลมได้ (กรณีสำรองจ่าย)

• ในวันที่ท่านกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมใบเคลม พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านสามารถนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นติดต่อกับบริษัทประกันที่ท่านใช้สิทธิ์ได้ทันที

กรณีที่ท่านมีสิทธิ์ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน หรือ บริษัทต้นสังกัด ควบคู่กับการใช้สิทธิ์ประกัน

• กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ผู้ป่วยในเพื่อจัดเตรียมเอกสาร

• ในวันกลับบ้าน แผนกการเงินผู้ป่วยใน จะส่งมอบเอกสสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับท่าน เพื่อนำไปติดต่อหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของท่านต่อไป

บริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน/นักศึกษา

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ยินดีให้บริการรักษาพยาบาล นักเรียน / นักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์บริษัทประกันที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ มีดังนี้

• บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• บริษัทสไมล์ ทีพีเอ จำกัด

• บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• อื่นๆ (ที่มีสัญญากับทางโรงพยาบาล)

เอกสารประกอบการใช้บริการ

บัตรประกันภัย (ต้องมี)

สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน

เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องใช้บัตรประชาชนของผู้ปกครองแนบด้วย

บริษัทประกันที่สามารถ FAX CLAIM

บริษัทประกันที่สามารถใช้ FAX CLAIM และ เบิก พรบ.เบื้องต้นกับโรงพยาบาลพิษณุเวช มีดังนี้

บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทซิกน่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทคิง ไว ประกันภัย (เดิมชื่อ บมจ.คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย)) จำกัด(มหาชน)

บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด(มหาชน)

บริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 

บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทเอ็ม บี เค ไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทกรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทไทยประกันชีวิตสาขาธุรกิจพันธมิตร จำกัด(มหาชน)

บริษัทมิตซุย ซูมิโตโม อินชัวร์รันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทจรัญประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทฟอลคอนประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จำกัด(มหาชน)

บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำกัด(มหาชน)

SOKXAY INSURANCE (บริษัท โชคชัย ประกันภัย จำกัด สปป.ลาว)

TKI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Tokojaya Lao Assurance COMPANY LIMITED

บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทเอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

บริษัทลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ จำกัด

บริษัทอาคเนย์ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทสไมล์ ทีพีเอ จำกัด

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด

แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ตรวจสุขภาพ หรือสอบถามแพทย์เข้าตรวจสุขภาพ 

โทร.055-409-000 กด 0

การให้บริการเอกสารข้อมูลทางการแพทย์

ท่านสามารถติดต่อขอรับใบรับรองแพทย์, สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล ได้ที่แผนกการเงินผู้ป่วยใน

โทร.055-409-00 กด 0

หน่วยงานศูนย์ผู้ป่วยใน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามการแฟ็กซ์เคลมส่วนที่ 1 , สอบถามห้องพักผู้ป่วย , สอบถามอัตราค่าห้องพัก ได้ที่แผนกศูนย์ผู้ป่วยใน

โทร.055-409-000 กด 0

ผู้ทบทวนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์

ท่านสามารถติดต่อสอบถามอาการผู้ป่วย, การรักษาของแพทย์ ได้ที่ศูนย์ประกัน

โทร.055-409-000 กด 0

การให้บริการด้านเอกสารการเงิน

ท่านสามารถติดต่อขอรับสำเนาค่ารักษาพยาบาล, สำเนาใบเสร็จรับเงินได้ที่ แผนกการเงินผู้ป่วยนอก

โทร.055-409-000 ต่อ 552301 , 552302 

การประสานงานให้ลูกค้าประกัน / Insurance

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป, อำนวยความสะดวกในการให้บริการ โรงพยาบาลพิษณุเวช

โทร.055-409-000 กด 0

การใช้สิทธิ์

การใช้สิทธิ์

สำหรับท่านที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับบริษัทประกันนั้นๆได้ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆตลอดจนการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

• บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน / กรมธรรม์ หรือ Appication

• บัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยทางราชการ

กรณีที่ใช้สิทธิ์รักษาแบบผู้ป่วยนอก

• ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิ์ประกัน หรือ Appication และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และแนบใบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก

• เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว รับเคลมฟอร์มและใบเสร็จรับเงินจากแผนกการเงินนอก เพื่อนำไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน

• ถ้าบริษัทใดมีเครดิต กรณีผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาลที่อยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาตามกรมธรรม์ของท่านได้ โดยไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้น ส่วนที่เกินจากสิทธิ์ประกัน

กรณีที่ใช้สิทธิ์ประกันแบบผู้ป่วยใน

• ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิ์ประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกผู้ป่วยใน

• เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ และแนะนำการเลือกใช้วิธีการเคลมประกันรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์

• พยาบาลประกันสัมพันธ์ ให้ข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกรมธรรม์

กรณีที่ท่านใช้แฟ็กซ์เคลม

• เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มไปให้ท่านเซ็นต์ พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถใช้แฟ็กซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว

• หากได้รับสิทธิ์แฟ็กซ์เคลม ในวันที่กลับบ้าน กรุณาติดต่อแผนกการเงินเพื่อเซ็นต์รับทราบใช้จ่าย พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟ็กซ์เคลมได้ (กรณีสำรองจ่าย)

• ในวันที่ท่านกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมใบเคลม พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านสามารถนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นติดต่อกับบริษัทประกันที่ท่านใช้สิทธิ์ได้ทันที

กรณีที่ท่านมีสิทธิ์ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน หรือ บริษัทต้นสังกัด ควบคู่กับการใช้สิทธิ์ประกัน

• กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ผู้ป่วยในเพื่อจัดเตรียมเอกสาร

• ในวันกลับบ้าน แผนกการเงินผู้ป่วยใน จะส่งมอบเอกสสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับท่าน เพื่อนำไปติดต่อหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของท่านต่อไป

บริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน/นักศึกษา

บริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน/นักศึกษา

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ยินดีให้บริการรักษาพยาบาล นักเรียน / นักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์บริษัทประกันที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ มีดังนี้

• บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• บริษัทสไมล์ ทีพีเอ จำกัด

• บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• อื่นๆ (ที่มีสัญญากับทางโรงพยาบาล)

เอกสารประกอบการใช้บริการ

บัตรประกันภัย (ต้องมี)

สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน

เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องใช้บัตรประชาชนของผู้ปกครองแนบด้วย

บริษัทประกันที่สามารถ FAX CLAIM

บริษัทประกันที่สามารถ FAX CLAIM

บริษัทประกันที่สามารถใช้ FAX CLAIM และ เบิก พรบ.เบื้องต้นกับโรงพยาบาลพิษณุเวช มีดังนี้

บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทซิกน่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทคิง ไว ประกันภัย (เดิมชื่อ บมจ.คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย)) จำกัด(มหาชน)

บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด(มหาชน)

บริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 

บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทเอ็ม บี เค ไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทกรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน)

บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทไทยประกันชีวิตสาขาธุรกิจพันธมิตร จำกัด(มหาชน)

บริษัทมิตซุย ซูมิโตโม อินชัวร์รันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทจรัญประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทฟอลคอนประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จำกัด(มหาชน)

บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำกัด(มหาชน)

SOKXAY INSURANCE (บริษัท โชคชัย ประกันภัย จำกัด สปป.ลาว)

TKI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Tokojaya Lao Assurance COMPANY LIMITED

บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทเอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

บริษัทพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

บริษัทลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ จำกัด

บริษัทอาคเนย์ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

บริษัทสไมล์ ทีพีเอ จำกัด

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด

แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานที่ให้บริการ

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ตรวจสุขภาพ หรือสอบถามแพทย์เข้าตรวจสุขภาพ 

โทร.055-409-000 กด 0

การให้บริการเอกสารข้อมูลทางการแพทย์

ท่านสามารถติดต่อขอรับใบรับรองแพทย์, สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล ได้ที่แผนกการเงินผู้ป่วยใน

โทร.055-409-00 กด 0

หน่วยงานศูนย์ผู้ป่วยใน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามการแฟ็กซ์เคลมส่วนที่ 1 , สอบถามห้องพักผู้ป่วย , สอบถามอัตราค่าห้องพัก ได้ที่แผนกศูนย์ผู้ป่วยใน

โทร.055-409-000 กด 0

ผู้ทบทวนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์

ท่านสามารถติดต่อสอบถามอาการผู้ป่วย, การรักษาของแพทย์ ได้ที่ศูนย์ประกัน

โทร.055-409-000 กด 0

การให้บริการด้านเอกสารการเงิน

ท่านสามารถติดต่อขอรับสำเนาค่ารักษาพยาบาล, สำเนาใบเสร็จรับเงินได้ที่ แผนกการเงินผู้ป่วยนอก

โทร.055-409-000 ต่อ 552301 , 552302 

การประสานงานให้ลูกค้าประกัน / Insurance

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป, อำนวยความสะดวกในการให้บริการ โรงพยาบาลพิษณุเวช

โทร.055-409-000 กด 0