บริการเปิดท่อน้ำนมสตรีให้นมบุตร

คำแนะนำ :

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

บริการเปิดท่อน้ำนมสตรีให้นมบุตร

Milk Ducts Obstruction Management

  • น้ำนมไหลน้อย
  • ลูกดูดนมไม่ออก ปั๊มนมไม่ออก
  • เต้านมคัดตึง น้ำนมไม่ค่อยไหล
  • มีก้อนแข็ง ที่เกิดจากท่อน้ำนมอุดตัน
  • ให้คำแนะนำและดูแลคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมคัดตึง น้ำนมไหลน้อย น้ำนมไม่ค่อยออก
  • บริการตรวจประเมินโดยแพทย์หญิง กรณีสงสัยเต้านมอักเสบ
  • โปรแกรมการนวดเปิดท่อน้ำนมด้วยอัลตราซาวด์โดยนักกายภาพบำบัดหญิง

ติดต่อ

อาคาร : 5

ชั้น  :  4

โทร :  055-90-9000 ต่อ 5411 และ 5412 มือถือ 081-971-5554

แพทย์ประจำศูนย์ :