บริการ MED @ HOME ช่องรับยาทางไปรษณีย์ ส่งยาถึงบ้านไม่ต้องเดินทาง

เปิดให้บริการ MED @ HOME ช่องรับยาทางไปรษณีย์ ส่งยาถึงบ้านไม่ต้องเดินทาง
สำหรับผู้ป่วยมีโรคประจำตัว และรับยาต่อเนื่อง
#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล
#ห่างกัน_ไม่ห่างไกล