ค้นหาหมอทั้งหมดของเราได้ที่นี่…

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม


“หายทุกข์ทรมานจากอาการปวดเข่า/สะโพก กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง” น่าจะเป็นความปรารถนาสูงสุดของผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากปัญหาข้อเข่า/ข้อสะโพก การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมจึงมีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรง จนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ หรือรักษาด้วยการใช้ยาและกายภาพบำบัดอย่างเต็มที่และนานเพียงพอแล้ว แต่อาการไม่ดีขึ้น ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม คืออะไร

เป็นการผ่าตัดเพื่อนำผิวข้อเข่า/ข้อสะโพกเดิมที่เสื่อมสภาพ กระดูกตายหรือแตกหักออก และทดแทนด้วยข้อเข่าเทียม/ข้อสะโพกเทียม

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม

เป็นการผ่าตัดเพื่อนำผิวข้อเข่า/ข้อสะโพกเดิมที่เสื่อมสภาพ กระดูกตายหรือแตกหักออก และทดแทนด้วยข้อเข่าเทียม/ข้อสะโพกเทียม
หลังผ่าตัดผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บปวด มีข้อเข่า/ข้อสะโพกที่ตรงและมั่นคง สามารถเดินและใช้งานได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติโดยไม่ต้องใช้ยาอีก ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อการผ่าตัด

หลังผ่าตัดสามารถกลับไปทำงานได้เมื่อไหร่

ขึ้นอยู่กับงานที่ทำ โดยเฉลี่ยสามารถเริ่มทำงาน ขับรถ เดินทาง และเริ่มออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ไม่มีการกระแทกของข้อเข่า/ข้อสะโพก เช่น การเดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เล่นกอล์ฟ ประมาณ 6 – 8 สัปดาห์หลังผ่าตัด

อายุการใช้งานของข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม

อายุการใช้งานจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เริ่มตั้งแต่การผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง สภาพร่างกายของผู้ป่วย น้ำหนักตัว ระดับของงานหรือกิจกรรมที่ทำ โดยทั่วไปข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียมมีอายุการใช้งานประมาณ 15 – 20 ปี

อัตราค่าบริการแพ็กเกจนี้รวม

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด
 • ค่าผ่าตัด ค่ายา ค่าเครื่องมือและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด
 • ค่าชุดข้อเทียม (Implant) ค่าอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน (Walker)
 • ค่ายาขณะพักรักษาในโรงพยาบาล และยากลับบ้าน
 • ค่ากายภาพบำบัดขณะพักรักษาใน รพ.
 • ค่าตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด เช่น X-ray Lab EKG
 • ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการ รพ.

 

หมายเหตุ

 • ส่วนลดของบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และบัตรลดต่างๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจนี้ได้

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมแพ็กเกจผ่าตัดเหมาจ่าย

 • ผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมาก่อน
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคเลือด (ฺBleeding Disorders) มีภาวะติดเชื้อ HIV หรือโรคแทรกซ้อน

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร. 1208 หรือ 055 – 90 – 9000 ต่อ 4121 และ 4124